Home Bijlagen Contact
Wat is Brug Consult en wat doet Brug Consult?
Brug Consult is de eenmanszaak van Kees-Willem
(mr. C.W.C.A.) Bruggeman, en dat ben ik.

Ik heb sinds eind 1992 veel ervaring opgedaan als
beleidsmedewerker en jurist bij sociale diensten van allerlei
pluimage door heel Nederland. Daarnaast ligt mijn expertise
op algemeen-juridische afdelingen. Van Limburg tot Groningen
en van Den Helder tot Winterswijk, in bijna alle provincies
en in tientallen gemeenten heb ik gewerkt. Verder schrijf ik
publicaties, vooral over de Wet werk en bijstand (WWB) en
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar ook
over andere onderwerpen. Als u wilt, kunt u via de buttons
doorklikken om te kijken hoe dat precies allemaal zit.

Veel leesplezier en hopelijk tot horens!
Beleidswerk

Projectmanagement

Bezwaar en beroep

Publicaties
© 2008 Brug Consult |